Erkend en Vertrouwd

Onder toezicht en vergunning van de AFM

Beer & Van Stapele is een handelsnaam van Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer B.V. is ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 34.120.836 en is tevens op grond van de Wet op het Financieel toezicht onder nummer 14001490 geregistreerd als beleggingsonderneming met een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Onder toezicht van De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank houdt in het kader van soliditeit toezicht op financiële ondernemingen in Nederland, zo ook op Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. Onder dit prudentieel toezicht valt het solvabiliteit- en liquiditeitstoezicht waarbij gecontroleerd wordt of de financiële onderneming altijd aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen.

Geregistreerd bij het DSI

Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. is aangesloten bij het DSI. De beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders met cliëntcontact zijn in het bezit van een DSI-registratie. Het DSI, wat staat voor Deskundigheid, Screening en Integriteit, bevordert en bewaakt de integriteit en betrouwbaarheid van financiële dienstverleners. Zij verschaffen een DSI-registratie aan financieel deskundigen die zich daarvoor gekwalificeerd hebben. De vermogensbeheerders van Beer & Van Stapele voldoen aan de ervaringseisen, volgen permanente educatie en onderschrijven de DSI-gedragscode.

Aangesloten bij Kifid

Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer B.V. is als financiële onderneming aangesloten bij Kifid en aanvaardt eventuele uitspraken als bindend. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is het onafhankelijke loket voor het oplossen van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Iedere cliënt die een klacht heeft, kan - na het doorlopen van de interne klachtenprocedure - de klacht neerleggen bij Kifid.

e-mail  info@beerstap.nl  -  Dorpsstraat 34, 1182 JE Amstelveen  -  telefoon  020 570 78 08
© Beer & Van Stapele 2024